Comunicació (AF9)

comunicacion

Identificar els aspectes bàsics de la comunicació en les interaccions personals i en els missatges escrits. La importància del llenguatge i dels aspectes paraverbals i visuals.  Presentació

 

Hores: 1 sessió de 5 hores