Pla d’operacions. La cadena de valor del meu negoci (CE-AF2)

Què aprendré?:

Pla d’organització. Estructura organitzativa i planificació dels recursos humans. Planificació del procés productiu: capacitat productiva.

Hores: 10 hores (1 sessió de 4 hores + 6h online)