Estratègia comercial per augmentar vendes (CE-AF5)

Què aprendré?:

Tècniques per vendre més i per saber negociar. Estil comunicatiu.

Hores: 10 hores (2 sessions de 5 hores)