Línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i econòmics

L'objecte d'aquests ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics és contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes, i les seves federacions.

L’ajut consisteix en la subscripció del 4% de l’import

de l’aval financer i econòmic, i de l’1% en cas de l’aval tècnic, en forma de capital de l’empresa Avalis de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar els sol·licitants de l’aval per formar part de la societat de garantia recíproca.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2014. Les sol·licituds dels préstecs i dels ajuts de subvenció s’han de presentar mitjançant l’imprès corresponent,

que es pot obtenir al portal FinEmpresa (www.icf.cat).

Més información:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6600/1348685.pdf