Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, i reactivar així l’economia

catalana mitjançant la Línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços.

Es consideren objecte d’ajut els projectes següents:

  • Projectes d’inversió.
  • Projectes de circulant.

El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col·laboradores (Banc Sabadell o CaixaBank, sens perjudici que l’ICF pugui fer convenis amb altres entitats financeres).

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjà del web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat, mitjançant el model normalitzat que està disponible a la mateixa pàgina web.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 31 de desembre de 2014, o

fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Més información:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6604/1349858.pdf