Emocions i Decisions

 

S'aplica al nostre negoci?. Breu reflexió de TNS global (empresa d'estudis de mercat)

Veure video