Conèixer el Resultat de l’Activitat (OB1)

cueenta resultados

El compte de resultats ofereix informació de la capacitat de generar beneficis de l’empresa. L’estructura del Balanç (les inversions “Actius” i el seu finançament “Passiu”) incideix en el Resultat Net. A aquesta Acció Formativa s’ofereixen el coneixements necessaris per a analitzar els resultats d’una empresa i prendre decisions a partir dels diferents ratis de rendibilitat

Hores:  4 hores presencials i seguiment de les pràctiques al campus virtual