La gestió eficaç del temps (AF5)

 gestion del tiempo

Identificar els principals elements que influeixen en la gestió del temps. Distingir el que és urgent i el que és important. Planificar en funció de l’estratègia definida i disposar de recursos de suport per a ser més eficients. Presentació


Hores: 1 sessió de 5 hores