Elaboració de pressupostos i gestió econòmica (AF6)

pressupostos

Elaborar i interpretar els estats financers de l’empresa per a realitzar una anàlisi econòmica de l’activitat i tenir control de la mateixa. Saber dissenyar un quadre de comandament. Elaborar pressupostos per a clients i Conèixer els principals productes financers.  Presentació                                                 

Hores: 15 hores (3 sessions de 5 hores)