Com fer el pla econòmic i financer de manera senzilla (CE-AF4)

Què aprendré?:

Saber fer un pla econòmic i saber-lo interpretar i defensar.

Hores: 10 hores (1 sessió presencial de 5 hores + 5 hores online)