Préstecs ICF amb assumpció de risc per part del Departament de Cultura.

BENEFICIARIS:  Empreses del sector cultural que realitzin un projecte relacionat amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns o serveis culturals.

www.icf.cat